MOLDOVA FASHION EXPO
MOLDOVA FASHION EXPO
03.11.2016 - 06.11.2016
Expoziţie internaţională specializată de mărfuri, utilaje şi materii prime pentru industria uşoară, ediţia a XVI-a
Înainte de începerea expoziției a mai rămas zile: 129
(CIE "Moldexpo" SA)

Expoziţia internaţională specializată de mărfuri, utilaje şi materii prime pentru industria uşoară „Moldova Fashion Expo” este unicul eveniment din domeniu în Republică,  care dă startul ultimelor tendin ţ e în articole vestimentare, accesorii ş i încăl ţ ăminte. Evenimentul permite studierea sortimentului, tehnologiilor, efectuarea monitoringului preţurilor şi analiza de pia ţ ă.

            Pe lângă beneficiile oferite clientului final, Moldova Fashion Expo vine în ântâmpinarea agen ţ ilor economici, prin crearea unui cadru  în care dialogul, parteneriatele ş i colaborările vor fi cuvintele cheie. Participarea la un astfel de eveniment vă oferă acces nu numai la consumatorii direc ţ i, dar ş i la tot ceea ce înseamnă o întreagă industrie, având ş ansa de a analiza concuren ţ a, precum ş i de a gasi noi oportunită ţ i de dezvoltare.

            Moldova Fashion Expo înseamnă oportunitatea de a intra în contact cu cele mai noi modele, cu ultimele tendin ţ e cromatice ş i croieli moderne. Pre ţ urile speciale oferite doar în timpul târgului, sfaturile designerilor ş i stili ş tilor din domeniu, demonstra ţ iile ş i prezentările organizate în cadrul evenimentului sunt motivele pentru care Moldova Fashion Expo este un punct obligatoriu în agenda dvs. anuală.